Tranh luận nóng

Vì sao hai cty bầu Đức xin lùi báo cáo tài chính?

Thứ Ba, 09/01/2018 13:50

(Doanh nghiệp) - DN chậm công bố thông tin có thể châm chước trong một số tình huống đặc biệt nhưng về nguyên tắc, phải đảm bảo công bằng giữa các DN. 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có quyết định chấp thuận cho CTCP Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (HAG) và CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico (HNG) được gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính trong năm 2018.

Lý do được HAGL và HAGL Agrico đưa ra là do có hoạt động kinh doanh nhiều ngành nghề, có nhiều công ty con, công ty liên kết ở nước ngoài như Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan. Việc tập hợp số liệu phục vụ công tác lập báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất khá phức tạp và mất nhiều thời gian.

Về trường hợp hai doanh nghiệp này được UBCKNN chấp thuận cho hoãn công bố thông tin tài chính, ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) cho rằng đây là điều bình thường vì luật cho phép doanh nghiệp hoãn công bố thông tin trong một thời gian. Ở đây, UBCKNN và hai doanh nghiệp của bầu Đức cứ làm đúng luật thì không có vấn đề gì.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 155/2015/TT-BTC, đối tượng công bố thông tin được tạm hoãn công bố thông tin trong trường hợp vì những lý do bất khả kháng (thiên tai, hỏa hoạn,...). Đối tượng công bố thông tin phải báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán về việc tạm hoãn công bố thông tin ngay khi xảy ra sự kiện, trong đó nêu rõ lý do của việc tạm hoãn công bố thông tin, đồng thời công bố về việc tạm hoãn công bố thông tin.

Ngay sau khi đã khắc phục được tình trạng bất khả kháng, đối tượng công bố thông tin có trách nhiệm công bố đầy đủ các thông tin mà trước đó chưa công bố theo quy định pháp luật.

Vi sao hai cty bau Duc xin lui bao cao tai chinh?
Hai công ty HAGL và HAGL Agrico của bầu Đức cùng hoãn công bố thông tin tài chính

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch VAFI nhấn mạnh, việc hoãn công bố thông tin nói trên không phải là thường xuyên.

"Có trường hợp doanh nghiệp do thành lập một số công ty con, kế toán chưa quen hay phải làm lại phần mềm kế toán nên xin tạm hoãn để kéo dài thời gian công bố thông tin. Trường hợp này có thể chấp nhận vì đó là chuyện đột xuất.

Nhìn chung, doanh nghiệp khi niêm yết trên thị trường chứng khoán phải tính đến những chuyện này. UBCKNN có thể châm chước cho doanh nghiệp trong một số trường hợp đặc biệt, nhưng như đã nói, sự châm chước đó không phải là thường xuyên.

Doanh nghiệp khi niêm yết phải tính những chuyện này. Phải đảm bảo sự minh bạch cũng như bình đẳng giữa các doanh nghiệp, các doanh nghiệp đều phải công bố thông tin như nhau", ông Nguyễn Hoàng Hải nói.

Ông khẳng định, không thể chấp nhận được việc doanh nghiệp thường xuyên chậm công bố thông tin. Nếu thường xuyên chậm trễ thì tốt nhất doanh nghiệp đừng niêm yết trên thị trường chứng khoán nữa và hệ quả của việc chậm trễ đó chính là hình ảnh doanh nghiệp bị giảm sút.

Đây không phải lần đầu tiên công ty của ông Đoàn Nguyên Đức xin gia hạn thời gian công bố thông tin tài chính trong năm. Đầu năm 2017, HAG và HNG cũng đã xin gia hạn công bố thông tin các báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 cũng với lý do tương tự.

Trước đó, trong năm 2015, riêng HAGL Agrico chậm công bố hàng loạt thông tin liên quan tới báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và giải trình biến động lợi nhuận quý IV, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2015 kiểm toán và Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh năm 2015 trước và sau kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2015.

Năm 2016, một lần nữa, công ty nông nghiệp của bầu Đức lại chậm công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II, quý IV, giải trình kết quả kinh doanh quý IV/2016, baos cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2016 kiểm toán, Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh năm 2016 trước và sau kiểm toán và giải trình về ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Công ty cũng chậm công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I/2017, Công văn thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức họp ngày 15/9/2016 và Báo cáo thường niên năm 2016.

Minh Thái