Tranh luận nóng

Đánh thuế nhà trên 700 triệu: Lạm thu và tận thu?

Thứ Hai, 16/04/2018 13:49

(Tài chính) - "Muốn đạt chỉ tiêu, bù đắp khoản thuế bị thất thu thì Bộ Tài chính nên nghĩ cách khác, không thể lạm thu và tận thu...".

Vì lẽ đó, Chính phủ đã yêu cầu phải tái cấu trúc lại nguồn thu của ngân sách nhà nước và Việt Nam phải xem xét hàng loạt các loại thuế khác, trong đó có loại thuế phải giảm như thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân... Ba loại thuế đó giảm nhiều thì phải có nguồn thuế nào đó tăng lên. Yêu cầu nghiên cứu áp dụng các loại thuế phù hợp với kinh tế thị trường, với trào lưu chung của thế giới là điều bắt buộc và thuế tài sản nằm trong yêu cầu này.

Dù ủng hộ đánh thuế tài sản, nhưng PGS.TS Đinh Trọng Thịnh lưu ý, loại thuế này đánh vào cái gì và đánh như thế nào là vấn đề phải xem xét kỹ càng. Cần có mức quy định chung cho cả tài sản và bất động sản để đánh thuế.

"Tài sản đến mức độ nào thì phải đánh thuế cần có sự xác định của cơ quan tài chính cũng như các cơ quan chức năng của nhà nước.

Ở đây chúng ta không bàn đến mức 700 triệu đồng, 1 tỷ đồng hay lớn hơn, mà cái này phải có một mức chung, tài sản cứ đến mức đó là bị đánh thuế.

Việc đánh thuế phải có căn cứ, cơ sở pháp lý và áp dụng với tất cả tài sản lẫn bất động sản nói chung. Phải xem mức đánh là bao nhiêu, phải dựa trên cơ sở nào, ví dụ nó gấp bao nhiêu lần mức lương tối thiểu mà Nhà nước quy định.

Bên cạnh đó, phương thức đánh thuế thế nào cũng phải tính toán.

Có 2 vấn đề với thuế tài sản: Một là mua bán tài sản thì mức thuế thế nào? Hai là đánh thuế duy trì, hàng năm phải đóng bao nhiêu.

Thông thường, đối với mua bán tài sản thì mức thuế sẽ cao hơn, còn mức thuế duy trì hàng năm thì tương đối thấp, nhưng mức đánh bao nhiêu thì cơ quan tài chính và cơ quan chức năng phải có sự phân tích, xem xét và đưa ra hợp lý", PGS.TS Đinh Trọng Thịnh phân tích.

Vị chuyên gia cũng trấn an lo ngại việc đánh thuế nói trên có thể tạo ra bất bình đẳng, kẽ hở pháp lý cho người cầm nắm tài sản, hay ghi giá trị tài sản mua bán chuyển nhượng quá thấp.

Ông thừa nhận, trước mắt đúng là Việt Nam chưa có số liệu lịch sử lưu trữ để biết giá trị tài sản đó là bao nhiêu nhưng Việt Nam sẽ phải làm, vừa làm vừa sửa.

"Không có bất kỳ nước nào và chính sách nào đưa ra đúng ngay, phải thường xuyên tổng kết, rút kinh nghiệm, chỉnh sửa các chính sách luật pháp, còn bây giờ chưa có gì mà cứ bảo phải công bằng bình đẳng thì rất khó", PGS.TS Đinh Trọng Thịnh nói.

Thành Luân