Tranh luận nóng

NHNN báo cáo Quốc hội tái cơ cấu ngân hàng yếu kém

Thứ Hai, 21/10/2019 07:41

(Tài chính) - Theo NHNN, việc triển khai cơ cấu lại 3 ngân hàng mua bắt buộc là một quá trình khó khăn, phức tạp, chưa có tiền lệ.

Trong báo cáo gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Ngân hàng Nhà nước cho biết, đối với các ngân hàng mua bắt buộc và Ngân hàng Đông Á (DAB), trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo quyết liệt các ngân hàng này xây dựng, hoàn thiện phương án cơ cấu lại/phương án phục hồi. Các ngân hàng đã chủ động, tích cực tìm kiếm đối tác, đàm phán với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có nguyện vọng tham gia phương án cơ cấu lại.

Đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cơ cấu lại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank). Đối với Ngân hàng Xây dựng (CB), Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan đối với dự thảo phương án cơ cấu lại theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

NHNN bao cao Quoc hoi tai co cau ngan hang yeu kem
Ngân hàng Nhà nước đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cơ cấu lại OceanBank

"Việc triển khai cơ cấu lại 3 ngân hàng mua bắt buộc là một quá trình khó khăn, phức tạp, chưa có tiền lệ, phải phối hợp chặt chẽ và lấy ý kiến của nhiều Bộ, ngành và các cơ quan liên quan và phụ thuộc vào kết quả đàm phán với các nhà đầu tư", báo cáo của Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến thời điểm 30/6/2019, Việt Nam đã cơ bản xóa xong "ma trận" sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng thương mại.

Theo đó, qua giám sát của Cơ quan Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 30/6, số cặp tổ chức tín dụng sở hữu chéo trực tiếp lẫn nhau về cơ bản đã khắc phục hết. Tình trạng này vào năm 2012 - thời điểm yêu cầu xử lý sở hữu chéo được đặt ra là 7 cặp.

Về sở hữu cổ phần trực tiếp lẫn nhau giữa ngân hàng và doanh nghiệp, theo báo cáo, đến tháng 6/2019 chỉ còn lại 1 ngân hàng thương mại cổ phần với 1 cặp sở hữu cổ phần lẫn nhau (trong khi đó tại thời điểm tháng 6/2012 lên tới 56 cặp).

Trường hợp còn lại đó là Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Công ty cổ phần Bất động sản Hòa Phát - Á Châu (tỷ lệ sở hữu của Ngân hàng Á Châu tại Công ty cổ phần Bất động sản Hòa Phát - Á Châu là 2,86% và ngược lại là 0,046%).

Minh Thái