Tranh luận nóng

Dòng khí đầu tiên từ mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt

Thứ Tư, 18/11/2020 21:47

(Thị trường) - PV GAS vừa tổ chức lễ đón nhận dòng khí đầu tiên từ mỏ Sao Vàng đến đường ống tiếp bờ Nam Côn Sơn 2.

Ngày 16/11/2020, tại điểm tiếp nhận khí vào bờ tại (huyện Long Điền, tỉnh BR-VT), Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức Lễ đón nhận dòng khí đầu tiên từ mỏ Sao Vàng, thuộc Dự án phát triển mỏ khí Sao Vàng – Đại Nguyệt đến đường ống tiếp bờ Nam Côn Sơn 2.

Dự án mỏ khí Sao Vàng - Đại Nguyệt thuộc Lô 05-1b và 05-1c, bể Nam Côn Sơn là tiền đề cho sự phát triển của chuỗi Dự án Nam Côn Sơn 2, một trong những dự án trọng điểm của PV GAS. Mỏ khí Sao Vàng - Đại Nguyệt nằm tại khu vực nước sâu, xa bờ, điều kiện địa chất phức tạ của bể Nam Côn Sơn, cách bờ biển Vũng Tàu 300km về phía Đông Nam, độ sâu mực nước biển từ 110 - 130m.

Dong khi dau tien tu mo Sao Vang - Dai Nguyet
Lễ đón dòng khí đầu tiên từ mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt.

Thủ tướng Chính phủ có QĐ phê duyệt Kế hoạch phát triển mỏ. Theo đó, mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt khai thác dòng dầu, khí thương mại đầu tiên trong quý IV/2020. Tỷ lệ tham gia của các Chủ mỏ trong Hợp đồng dầu khí (PSC) Lô 05-1b và 05-1c bao gồm: Idemitsu Kosan Co., Ltd.: 43,08% và là Nhà điều hành; Teikoku Oil (Con Son) Co. Ltd.: 36,92% và Tập đoàn Dầu khí: 20%.

Chuỗi Dự án Nam Côn Sơn 2 gồm 2 Dự án thành phần (Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh và Dự án Đường ống dẫn khí Sao Vàng – Đại Nguyệt) được TĐ giao cho PV GAS làm chủ đầu tư với mục tiêu: Phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng ngành CN Khí Việt Nam theo quy hoạch, đảm bảo nhu cầu thu gom, vận chuyển và xử lý khí mỏ Sư Tử Trắng, Sao Vàng - Đại Nguyệt, Thiên Ưng – Đại Hùng và dự phòng cho đường ống Bạch Hổ - Dinh Cố; Bổ sung công suất tiếp nhận và xử lý khí, tăng tính linh hoạt trong vận hành các công trình khí (giữa nhà máy GPP Dinh Cố, NCS Terminal và GPP2); Bổ sung nguồn khí thiếu hụt khu vực Đông Nam bộ nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh năng lượng; đồng thời làm tiền đề cho việc phát triển các mỏ ở khu vực lân cận trong các giai đoạn sau.

Với sản lượng mỗi năm 1,5 tỷ m3 khí; 2,8 triệu thùng dầu thô và condensate, nguồn khí Sao Vàng - Đại Nguyệt sẽ đóng góp đáng kể có ngân sách nhà nước và nền kinh tế, đảm bảo các cam kết của PV GAS cấp khí cho sản xuất điện (chiếm khoảng 22% sản lượng điện cả nước) và Đông Nam bộ.

Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 có chặng đường phát triển dài, bắt đầu từ công tác xem xét, đánh giá, lập báo cáo nghiên cứu. Giai đoạn 1 của Dự án đã được chính thức triển khai từ tháng 4/2013 và hoàn thành và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2015 với 151km tuyến ống biển từ giàn BK-Thiên Ưng đến điểm kết nối với đường ống Nam Côn Sơn 2 tại KP 207.5. Giai đoạn 2 của Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 với 118 km đường ống biển từ KP 207.5 đến trạm tiếp bờ Long Hải; khoảng 10 km từ trạm tiếp bờ Long Hải đến NM xử lý khí Dinh Cố và khoảng 29km dẫn sản phẩm khí khô đến Trung tâm Phân phối khí Phú Mỹ.

Đồng thời với Dự án đường ống Nam Côn Sơn 2, việc đầu tư xây dựng Đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt với 2 tuyến ống thành phần, trong đó đường ống dẫn khí từ giàn Thiên Ưng đến giàn Sao Vàng chiều dài khoảng 23km và đường ống dài 23km dẫn khí từ giàn Sao Vàng kết nối với đường ống Nam Côn Sơn 2 tại khu vực BK Thiên Ưng cũng được hoàn thành, nhằm thu gom và vận chuyển 2-3 tỷ m3 khí/năm từ các mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt và Thiên Ưng – Đại Hùng về bờ. Khối lượng công việc của mỗi dự án rất lớn, tiến độ triển khai thiết kế, mua sắm vật tư thiết bị, xây dựng, lắp đặt thiết bị khá ngắn là một thách thức không nhỏ đối với chủ đầu tư cũng như các nhà thầu.
 
Năm 2020 là một năm đặc biệt khó khăn khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới. Vì vậy, dòng khí đầu tiên này ghi nhận nỗ lực và quyết tâm, sự hợp tác hiệu quả Chuỗi Dự án Nam Côn Sơn 2 của Chủ đầu tư – PV GAS và các LD Tổng thầu, đưa Chuỗi Dự án về đích đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn. Các hạng mục công trình của Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2, Sao Vàng – Đại Nguyệt hoàn thành chạy thử và đi vào vận hành sẽ góp phần bổ sung nguồn khí mới, đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng cho phát triển kinh tế đất nước.

 Trần Thị Sánh