Tranh luận nóng

Phí trước bạ ôtô sắp thống nhất một giá toàn quốc

Thứ Hai, 18/04/2016 08:05

(Thị trường) - Theo đề xuất của Bộ Tài chính, giá tính lệ phí trước bạ đối với nhiều tài sản sẽ do bộ này ban hành áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Theo quy định hiện hành, “Giá tính lệ phí trước bạ là giá do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành”. Nhưng nếu dự thảo Nghị định về lệ phí trước bạ được thông qua thì UBND cấp tỉnh chỉ còn ban hành giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản nhà và đất; còn giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại tài sản khác sẽ do Bộ Tài chính ban hành thống nhất trên toàn quốc.

Phi truoc ba oto sap thong nhat mot gia toan quoc
Bộ Tài chính sẽ thay UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại tài sản, trừ nhà đất

Các loại tài sản sẽ được Bộ Tài chính ban hành giá tính lệ phí trước bạ thống nhất trên toàn quốc, gồm tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền và du thuyền; tàu bay; xe máy; ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô....

Lý do được Bộ Tài chính đưa ra là, về giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy và tài sản khác, căn cứ nguyên tắc xây dựng giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành và từ thực tế xây dựng giá tính lệ phí trước bạ cho thấy: Thông tin về giá nhập khẩu/ giá bán/ giá thực tế thanh toán/ giá thành sản xuất, lắp ráp của các loại tài sản như ô tô, xe máy, tài sản khác (trừ nhà, đất) nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp được công khai và dễ xác định qua bảng giá bán hàng/ ghi trong hóa đơn bán hàng hợp pháp/ giá nhập khẩu, hoặc xác định qua giá thành sản phẩm... Ngoài ra, giá tính lệ phí trước bạ tại bảng giá do các địa phương ban hành không có sự chênh lệch nhiều đối với cùng một loại tài sản.

Vì vậy, để tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện khai, nộp thuế điện tử về lệ phí trước bạ, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy và tài sản khác theo hướng: Giao Bộ Tài chính ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ để áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Về mức thu lệ phí trước bạ (theo tỉ lệ phần trăm), dự thảo cơ bản không thay đổi so với quy định hiện hành. Chẳng hạn như mức thu trước bạ đối với nhà đất là 0,5%; súng săn, súng thể thao là 2%; tàu thủy, sà lan, ca nô, tàu đẩy, tàu kéo, thuyền, du thuyền, tàu bay là 1%; xe máy là 2% (riêng xe máy của tổ chức, cá nhân ở thành phố, thị xã nộp lệ phí trước bạ lần đầu 5%, lần 2 trở đi 1%); ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi nộp lệ phí lần đầu 10% (trường hợp cần áp dụng mức cao hơn thì HĐND cấp tỉnh quyết định)…

Minh Thái (Tổng hợp)