Tranh luận nóng

Bộ sưu tập mũ bộ đội Việt Nam của sử gia Nhật Bản

Thứ Ba, 07/08/2012 16:00

(Quốc phòng) - (ĐVO) Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu trong bộ sưu tập mũ Việt Nam của ông Tai Odaka (các chú thích đều do tác giả viết bằng tiếng Việt):

Mũ nan thời chống Pháp 1940-1954.

 Mũ sắt Nhật nhưng do Việt Minh sử dụng thời chống Pháp.

 Quân hiệu của thời Việt Minh (bên phải) và Vệ Quốc quân (trái).

 Nhãn hiệu bên trong mũ.

 Mũ nan thời chống Mỹ, có bọc lớp vải nhựa bên ngoài.

 Mũ biên phòng (vải ta), mua tại đường Lê Duẩn, Hà Nội.

Mũ kiểu 82 nhưng có khả năng là trước năm 1982. Màu xanh có thể là của Phòng quân-Không quân, rất hiếm. Mua từ Mỹ.

 Mũ kepi K82 của sĩ quan, mua từ Đức.

 Mũ kepi của Hàng không Việt Nam thời trước.

 Mũ mềm Quân đội Nhân dân cấp tá.

 Mũ rằn ri kiểu 2008.

 Mũ cối cảnh sát giao thông 2010, dùng thí điểm tại Hà Nội.

>> 
>> 

Quân phục QĐNDVN: Hội nhập với thế giới

>> 

Quân phục QĐND Việt Nam giai đoạn 1945-1974

>> 

Quân đội Nhân dân Việt Nam thử nghiệm quân phục mới

>> 

Bộ đội Cụ Hồ qua nét vẽ họa sĩ Mỹ

>> 

Khẩu súng nhỏ báo hiệu một sự thay đổi lớn?

>> 

Về loại súng ‘lạ’ xuất hiện trong lễ diễu binh 10/10

>> 

Một số vũ khí đẹp xuất hiện trong hợp luyện diễu binh

>> 

Quân nhân sẽ có mũ bảo hiểm riêng

Quân phục và công nghệ quân sự

>> 

>> 
>> 
>> 
>> 

Chuyện quân phục nước ngoài

>> 

>> 
>> 
>>