Tranh luận nóng

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an kí kết phối hợp hoạt động

Thứ Hai, 09/06/2014 17:20

(Giáo dục quốc phòng) - CAND và QĐND là hai lực lượng vũ trang quan trọng của Đảng, Nhà nước, giữ vai trò nòng cốt trong việc thực hiện mục tiêu quốc phòng, an ninh.

Ngày 9/6, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND tổ chức Lễ ký Chương trình phối hợp hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2015).

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các đại biểu chứng kiến Lễ Ký kết.
Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các đại biểu chứng kiến Lễ Ký kết.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã thông qua nội dung Chương trình phối hợp hoạt động giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Tổng cục XDLL CAND với mục tiêu nhằm tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa hai đơn vị Tổng cục Chính trị QĐND và Tổng cục XDLL CAND, đẩy mạnh các hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn trọng đại của Đảng, dân tộc, QĐND và CAND trong 2 năm 2014 -2015;

Thông qua sự phối hợp của hai cơ quan nhằm động viên, biểu dương, khích lệ cán bộ, chiến sỹ QĐND và CAND phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” của QĐND và truyền thống “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng CAND; khắc phục mọi khó khăn gian khổ, tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phối hợp tổ chức một số hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND và công tác XDLL trong CAND; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo , hướng dẫn trong công tác Đảng, công tác chính trị và XDLL; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Chính trị và Tổng cục XDLL, kiên quyết khắc phục khâu yếu, mặt yếu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Phối hợp tổ chức một số hoạt động trọng điểm;

Thông qua các hoạt động, tiếp tục tăng cường sự đoàn kết, thống nhất giữa QĐND và CAND, phối hợp đấu tranh phòng chống có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù định, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong QĐND và CAND; kiên quyết đấu tranh với quan điểm sai trái, ngăn chặn và làm thất bại âm mưu phi chính trị hóa và hành động vô hiệu hóa, phá hoại, chia rẽ  giữa hai lực lượng QĐND và CAND của các thế lực thù địch...
 
Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định, lực lượng CAND và QĐND luôn chung sức, đồng lòng, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị Tổng cục Chính trị và Tổng cục XDLL CAND tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ công tác, trong đó, các đơn vị trực thuộc, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, cần cụ thể hóa từng nội dung đã ký kết, chủ động phối hợp chỉ đạo, tổ chức ngay đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quân và lực lượng CAND với chủ đề về biển đảo gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của hai lực lượng trong năm 2014-2015;

Nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, phát huy truyền thống “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” cho cán bộ, chiến sỹ QĐND và CAND, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới…

Minh Thái