Tranh luận nóng

Sắp xếp lại Bộ Quốc phòng:Có đơn vị mới, không tăng quân

Thứ Ba, 09/10/2018 11:32

(Quốc phòng Việt Nam) - Nhiều đơn vị mới phát triển và thành lập không tăng quân số theo đề án tinh giản bộ máy mà Bộ Quốc phòng đang thực hiện.

Sáng ngày 9/10/2018, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng cho biết, quân đội đang triển khai, hoàn thiện nghiêm túc đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống quân đội tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

"Do yêu cầu về nhiệm vụ, vừa qua một số đơn vị, lực lượng được phát triển và thành lập mới như Cảnh sát Biển, Bộ Tư lệnh 86... về quân số không tăng.

Tập trung triển khai thực hiện cơ cấu lại, đổi mới nâng cao hiệu quả các doanh nghiệp trong Quân đội đến năm 2020 từ 88 doanh nghiệp xuống còn 17 doanh nghiệp" - Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức nói. 

Sap xep lai Bo Quoc phong:Co don vi moi, khong tang quan
Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức thông tin về việc sắp xếp lại bộ máy tại Bộ Quốc phòng.

Hiện Bộ Quốc phòng cũng đang thực hiện chủ trương thoái vốn khỏi các doanh nghiệp.

Hiện nay, Bộ Quốc phòng đã tiến hành cổ phần hóa tại 32/38 doanh nghiệp, thoái hết vốn ở 10/21 công ty cổ phần, 11/21 doanh nghiệp đang triển khai các bước tiếp theo.

Tất cả các bước triển theo đều theo đúng lộ trình mà đề án tinh giản bộ máy Bộ Quốc phòng đã đề ra.

Việc sắp xếp bộ máy phải đáp ứng được yêu cầu xây dựng lực lương quân đội theo hướng "tinh gọn, mạnh, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi".

Vào tháng 5/2018, khi nói về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chia sẻ, đơn vị sẽ thực hiện rà soát, điều chỉnh tổ chức, biên chế cơ quan chiến dịch, chiến lược; phấn đấu đến năm 2021, giảm 10% quân số biên chế tại cơ quan chiến dịch, chiến lược so với quân số quy định năm 2015.

Trong đó, tập trung giảm các đơn vị phục vụ, bảo đảm, giảm đầu mối trung gian; nghiên cứu điều chỉnh phương thức bảo đảm cho phù hợp với tình hình thực tiễn; phân cấp mạnh công tác bảo đảm cho cấp dưới. Nghiên cứu, điều chỉnh tổ chức lực lượng dự bị chiến lược một số binh chủng phù hợp với quyết tâm bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Rà soát hoàn chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các đầu mối trực thuộc Bộ, phân định rõ không để chồng chéo...

"Việc thực hiện tinh giản tổ chức biên chế sẽ tác động trực tiếp đến tâm tư, tình cảm của một bộ phận cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp và người lao động. Việc xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả cũng là một vấn đề lớn, nhạy cảm nên không chỉ làm trong thời gian ngắn mà cần có những lộ trình, bước đi cụ thể" - Thượng tướng Phan Văn Giang nói.

Vân Tùng