Tranh luận nóng

Giả định cắm cờ NATO trên biên giới Nga: Giấc mơ Tbilisi

Thứ Sáu, 27/04/2018 11:28

(Quan hệ quốc tế) - Tbilisi đã quá đà trong hành động chống Moscow nên việc rửa hận lại trở thành một nỗi uất hận khác, trong đó, có việc phải giả định cắm cờ NATO...

Tuy nhiên, ông Shota Gvineria, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Gruzia lại cho rằng Gruzia thời hậu Xô viết là gia nhập NATO là một sự lựa chọn theo quy luật hướng đích tự nhiên, chứ không chỉ là ý chí chính trị của Tbilisi.

Vậy nhưng Tbilisi lại không để mọi việc diễn ra bình thường, tuần tự theo quy luật thẩm thấu, mà liên tục thách thức Moscow trong "quá trình Tây tiến" để rồi phải nhận hậu quả từ những nước cờ của Putin, khiến ước vọng NATO có thể thành vô vọng.

Bởi lẽ, khi Nga công nhận Abkhazia và Nam Ossetia độc lập, tạo điều kiện cho hai thực thể chính trị này hoà nhập sâu rộng vào không gian nước Nga, đã tạo ra rào cản hữu hình với việc NATO đón nhận Gruzia, gây bất ổn cho Nga tại Nam Caucasus.

Việc NATO đưa ra "chuẩn NATO" để chưa đón nhận Gruzia thực ra chỉ là che đậy sự bất lực của mình trước tác hiệu từ nước cờ của Tổng thống Putin - biến Nga trở thành thực thể quyết định Gruzia có thể "Tây tiến" hay không.

 
Quá đà trong hành động chống Moscow đã khiến Tbilisi phải trả giá

Cả Gruzia, Mỹ và các đồng minh NATO đều khẳng định Abkhazia và Nam Ossetia thuộc Gruzia, nghĩa là Nga đã xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Gruzia, và đó chính là rào cản với việc NATO tiếp nhận Gruzia.

Trong bối cảnh hiện nay, nếu tiếp nhận Gruzia thì ngay lập tức NATO sẽ có thể xảy ra xung đột vũ trang với Nga, bởi nguyên tắc phòng vệ tập thể của NATO sẽ được vận dụng để bảo vệ thành viên trong vấn để toàn vẹn lãnh thổ.

Do đó, để tiếp nhận Gruzia thì cả Brussels và Tbilisi, hoặc phải chấp nhận Abkhazia và Nam Ossetia độc lập, hoặc phải sẵn sàng một cuộc chiến tranh với Nga. Cả hai tìn huống này đều khó có thể được Mỹ và NATO chấp nhận.

Như vậy, dù có ước vọng NATO, nhưng có thể Gruzia phải chấp nhận mãi là "thành viên NATO tiềm năng", như trong tuyên bố ngày 7/12/2011 của NATO. Phải chăng đó là lý do khiến Brussels nhiệt thành ủng hộ Tbilisi tổ chức Ngày NATO ở Gruzia?

Rõ ràng, Tbilisi đã quá đà trong hành động chống Moscow nên việc rửa hận lại trở thành một nỗi uất hận khác của "người anh em nhưng không thể hoà hợp với Nga" này, trong đó có việc phải giả định cắm cờ NATO trên biên giới nước Nga.

  • Ngọc Việt