Tranh luận nóng

Bao la cũng một chữ tình

Thứ Tư, 04/11/2020 18:59

(Góc nhìn văn hóa) - Phạm Đặng

Chẳng cần người ấy cho mình
Cứ đem trải hết sinh linh đất trời
Mong chi rồi lại xa vời
Thế gian này cũng một người là tôi
Đơn côi nay đã nhiều rồi
Thêm bao nhiêu chặng buồn ơi xá gì
Kiếp người ta đến rồi đi
Anh thương trời đất thương gì đến em

  • Tác giả Phạm Đặng